Jak wycofać prywatny akt oskarżenia i jakie wiążą się z tym koszty?

Wycofanie prywatnego aktu oskarżenia jest możliwe aż do momentu wydania prawomocnego wyroku, jednak wiąże się z różnymi konsekwencjami, zależnie od momentu w którym akt oskarżenia jest cofany.

Czytaj dalej