Jak pogodzić ograniczenie możliwości korzystania z podwykonawców z zatrudnianiem personelu na B2B?

Często spotykanymi zapisami umów o realizację projektów informatycznych są daleko idące wymogi klientów co do możliwości korzystania przez dostawcę z usług podwykonawców. Najczęściej klient chce w ten sposób zapewnić sobie doświadczenie i kompetencje personelu konkretnego dostawcy niezbędne przy realizacji projektu. Z drugiej strony niewłaściwie skonstruowany zapis umowy może mieć dużo dalej idące skutki i sparaliżować prace, nawet w przypadku chęci bezpośredniego zaangażowania przez dostawcę własnego zespołu.

Czytaj dalej