Czy przejęcie programisty przez konkurencyjną firmę może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji?

Samo oferowanie lepszego zatrudnienia nie jest czynem nieuczciwej konkurencji, lecz elementem zwyklej gry rynkowej. Okoliczności konkretnego przypadku mogą jednak prowadzić do odmiennej oceny i uznania takiego działania za sprzeczne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czytaj dalej