Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji i jakie są jego następstwa?

Czyn nieuczciwej konkurencji jest zdefiniowany ustawą. Ustawodawca wymienia przykładowy katalog tego rodzaju czynów. Prawo określa również konsekwencje ich zaistnienia i roszczenia z tym związane.

Czytaj dalej