Czy możemy publikować projekty (koncepcje) graficzne, z których klient ostatecznie zrezygnował?

Sam przedmiot planowanej współpracy, na przykład w oparciu o oryginalny pomysł naszego klienta, którego ujawnienie osłabiłoby lub zniszczyło jego przewagę konkurencyjną, może powodować to, że ujawnienie/wykorzystanie naszych utworów, dla naszych celów, będzie wykluczone. Jednak jeśli już stwierdzimy, że „można”, publikacja prac może mieć niebagatelną, komercyjną wartość. Można utwory publikować w mediach społecznościowych, dedykowanych tego typu prezentacjom, a te z kolei przyciągają potencjalnych klientów.

Czytaj dalej

Jak pogodzić ograniczenie możliwości korzystania z podwykonawców z zatrudnianiem personelu na B2B?

Często spotykanymi zapisami umów o realizację projektów informatycznych są daleko idące wymogi klientów co do możliwości korzystania przez dostawcę z usług podwykonawców. Najczęściej klient chce w ten sposób zapewnić sobie doświadczenie i kompetencje personelu konkretnego dostawcy niezbędne przy realizacji projektu. Z drugiej strony niewłaściwie skonstruowany zapis umowy może mieć dużo dalej idące skutki i sparaliżować prace, nawet w przypadku chęci bezpośredniego zaangażowania przez dostawcę własnego zespołu.

Czytaj dalej

Jak uregulować korzystanie przez kontraktorów lub freelancerów z biura firmy?

Można w umowie o świadczenie usług z samozatrudnionym przewidzieć dostęp do przestrzeni biurowej, narzędzi, czy świadczeń firmy. Należy jednak zastrzec w umowie, że wybór, czy kontraktor / freelancer z nich skorzysta, należy wyłącznie do niego, ma co do tego swobodę, ewentualnie ten wybór jest podyktowany charakterem świadczonych usług.

Czytaj dalej

Pozwałem kontrahenta, ale chcę się wycofać z procesu sądowego. Jak to zrobić? Jakie są koszty?

Najbardziej korzystne dla powoda jest cofnięcie pozwu przed rozpoczęciem rozprawy. Po rozpoczęciu rozprawy nadal jest możliwe cofnięcie pozwu, aż do wydania wyroku, jednak niezbędnym warunkiem jest zrzeczenie się roszczenia albo uzyskanie zezwolenia pozwanego na cofnięcie pozwu. Cofając pozew powód, niezależnie od momentu, w którym dochodzi do cofnięcia, powód musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów tak, jakby przegrał proces.

Czytaj dalej