Czy możemy publikować projekty (koncepcje) graficzne, z których klient ostatecznie zrezygnował?

Sam przedmiot planowanej współpracy, na przykład w oparciu o oryginalny pomysł naszego klienta, którego ujawnienie osłabiłoby lub zniszczyło jego przewagę konkurencyjną, może powodować to, że ujawnienie/wykorzystanie naszych utworów, dla naszych celów, będzie wykluczone. Jednak jeśli już stwierdzimy, że „można”, publikacja prac może mieć niebagatelną, komercyjną wartość. Można utwory publikować w mediach społecznościowych, dedykowanych tego typu prezentacjom, a te z kolei przyciągają potencjalnych klientów.

Czytaj dalej

Jak pogodzić ograniczenie możliwości korzystania z podwykonawców z zatrudnianiem personelu na B2B?

Często spotykanymi zapisami umów o realizację projektów informatycznych są daleko idące wymogi klientów co do możliwości korzystania przez dostawcę z usług podwykonawców. Najczęściej klient chce w ten sposób zapewnić sobie doświadczenie i kompetencje personelu konkretnego dostawcy niezbędne przy realizacji projektu. Z drugiej strony niewłaściwie skonstruowany zapis umowy może mieć dużo dalej idące skutki i sparaliżować prace, nawet w przypadku chęci bezpośredniego zaangażowania przez dostawcę własnego zespołu.

Czytaj dalej

Jak uregulować korzystanie przez kontraktorów lub freelancerów z biura firmy?

Można w umowie o świadczenie usług z samozatrudnionym przewidzieć dostęp do przestrzeni biurowej, narzędzi, czy świadczeń firmy. Należy jednak zastrzec w umowie, że wybór, czy kontraktor / freelancer z nich skorzysta, należy wyłącznie do niego, ma co do tego swobodę, ewentualnie ten wybór jest podyktowany charakterem świadczonych usług.

Czytaj dalej