Czy bezpłatny zakaz konkurencji po rozwiązaniu B2B jest zgodny z prawem?

Umowy cywilnoprawne (B2B), inaczej niż stosunki pracownicze, nie gwarantują z mocy samego prawa odszkodowania dla zobowiązanego za czas wiążącego go po ustaniu współpracy zakazu konkurencji. Orzecznictwo sądowe jest jednak w tej kwestii niejednolite. Decydujące znaczenie powinna mieć dobrze sporządzona umowa uwzględniająca zasady współżycia społecznego.

Czytaj dalej