Jak możemy zareagować na nieprawdziwe negatywne komentarze i niesłuszne oceny w internecie?

Każda osoba fizyczna jak i prawna ma prawo domagać się ochrony swojego dobrego imienia. Z drugiej jednak strony nie z każdym negatywnym czy niesprawiedliwym, w odczuciu przedsiębiorcy, komentarzem można walczyć na drodze prawnej. Ocena, czy komentarz jest zniesławiający Granica miedzy dozwoloną krytyką, a niedozwolonym naruszeniem dobrego imienia jest nieostra. Najłatwiejsze jest skategoryzowanie komentarzy dotyczących zaistniałych […]

Czytaj dalej

Wykonałem usługę bez podpisania umowy, klient nie chce zapłacić faktury. Co robić?

Wiele osób utożsamia zawarcie umowy z podpisaniem odpowiedniego dokumentu przez jej strony. Tymczasem, jeżeli w ustawie nie został zawarty nakaz zawarcia umowy w szczególnej formie – np. w formie pisemnej czy notarialnej – za ważną umowę będzie można uznać również porozumienie ustne czy mailowe, które będzie umożliwiało dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Ustalenie czy doszło […]

Czytaj dalej