Jak pogodzić ograniczenie możliwości korzystania z podwykonawców z zatrudnianiem personelu na B2B?

Często spotykanymi zapisami umów o realizację projektów informatycznych są daleko idące wymogi klientów co do możliwości korzystania przez dostawcę z usług podwykonawców. Najczęściej klient chce w ten sposób zapewnić sobie doświadczenie i kompetencje personelu konkretnego dostawcy niezbędne przy realizacji projektu. Z drugiej strony niewłaściwie skonstruowany zapis umowy może mieć dużo dalej idące skutki i sparaliżować prace, nawet w przypadku chęci bezpośredniego zaangażowania przez dostawcę własnego zespołu.

Czytaj dalej

Jak zabezpieczyć poufność kodu źródłowego, który udostępniamy klientowi, jeżeli odmawia on podpisania NDA?

Prawna ochrona majątkowych praw autorskich przysługująca twórcy danego oprogramowania nie jest uzależniona od tego, czy to oprogramowania lub jego kod źródłowy będzie publicznie dostępny, czy też będzie trzymany w tajemnicy. Nawet w przypadku, gdyby kod źródłowy został wbrew intencji stron ujawniony, jego dalsze wykorzystanie przez podmiot nieuprawniony będzie stanowiło naruszenie praw „właściciela” danego utworu (oprogramowania).

Czytaj dalej