Jak możemy zareagować na nieprawdziwe negatywne komentarze i niesłuszne oceny w internecie?

Każda osoba fizyczna jak i prawna ma prawo domagać się ochrony swojego dobrego imienia. Z drugiej jednak strony nie z każdym negatywnym czy niesprawiedliwym, w odczuciu przedsiębiorcy, komentarzem można walczyć na drodze prawnej. Ocena, czy komentarz jest zniesławiający Granica miedzy dozwoloną krytyką, a niedozwolonym naruszeniem dobrego imienia jest nieostra. Najłatwiejsze jest skategoryzowanie komentarzy dotyczących zaistniałych […]

Czytaj dalej

Wykonałem usługę bez podpisania umowy, klient nie chce zapłacić faktury. Co robić?

Wiele osób utożsamia zawarcie umowy z podpisaniem odpowiedniego dokumentu przez jej strony. Tymczasem, jeżeli w ustawie nie został zawarty nakaz zawarcia umowy w szczególnej formie – np. w formie pisemnej czy notarialnej – za ważną umowę będzie można uznać również porozumienie ustne czy mailowe, które będzie umożliwiało dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Ustalenie czy doszło […]

Czytaj dalej

Pozwałem kontrahenta, ale chcę się wycofać z procesu sądowego. Jak to zrobić? Jakie są koszty?

Najbardziej korzystne dla powoda jest cofnięcie pozwu przed rozpoczęciem rozprawy. Po rozpoczęciu rozprawy nadal jest możliwe cofnięcie pozwu, aż do wydania wyroku, jednak niezbędnym warunkiem jest zrzeczenie się roszczenia albo uzyskanie zezwolenia pozwanego na cofnięcie pozwu. Cofając pozew powód, niezależnie od momentu, w którym dochodzi do cofnięcia, powód musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów tak, jakby przegrał proces.

Czytaj dalej